Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk (KVV02‑01)
Fagenes relevans og sentrale verdier