Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk (KVV02‑01)
Gyldighet og innføring