Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1

 • trene
  på og skape nye varianter av lek, bevegelsesaktivitet og dans sammen med andre
 • planlegge
  og gjennomføre
  metoder for øvelse og trening for å oppnå individuelle mål, også når man ikke fullt ut kan delta i aktiviteten
 • bruke
  egne ferdigheter og kunnskaper til å samarbeide
  og bidra til å gjøre andre gode i aktivitet og samspill
 • forebygge skader ved bevegelsesaktiviteter og utføre grunnleggende førstehjelp
 • bruke
  kart og digitale verktøy på en måte som sikrer trygg ferdsel for seg selv og for andre
 • bruke
  lokale tradisjoner for ferdsel i naturen under vekslende årstider

Underveisvurdering