Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1

  • trene på og skape nye varianter av lek, bevegelsesaktivitet og dans sammen med andre
  • planlegge og gjennomføre metoder for øvelse og trening for å oppnå individuelle mål, også når man ikke fullt ut kan delta i aktiviteten
  • bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å samarbeide og bidra til å gjøre andre gode i aktivitet og samspill
  • forebygge skader ved bevegelsesaktiviteter og utføre grunnleggende førstehjelp
  • bruke kart og digitale verktøy på en måte som sikrer trygg ferdsel for seg selv og for andre
  • bruke lokale tradisjoner for ferdsel i naturen under vekslende årstider

Underveisvurdering