Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • utforske
  egen kroppslig bevegelse i lek og andre aktiviteter, alene og sammen med andre
 • utforske
  og gjennomføre
  grunnleggende bevegelser som å krype, gå, løpe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljøer ut fra egne forutsetninger
 • øve
  på å avlevere, ta imot og leke med ulike redskaper og balltyper
 • leke og være med sammen med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljøer
 • leke og utføre grunnleggende øvelser med tilvenning til vann, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vann
 • forstå
  og praktisere enkle regler for samspill i ulike bevegelsesaktiviteter
 • utforske
  naturen i nærmiljøet med varierte aktiviteter til ulike årstider
 • forstå
  og praktisere turregler og bruke
  klær etter vær og forhold i naturen
 • øve
  på trygg ferdsel i trafikken
 • øve
  på trygg ferdsel ved vann og på å tilkalle hjelp

Underveisvurdering