Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • utforske egen kroppslig bevegelse i lek og andre aktiviteter, alene og sammen med andre
  • utforske og gjennomføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, løpe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljøer ut fra egne forutsetninger
  • øve på å avlevere, ta imot og leke med ulike redskaper og balltyper
  • leke og være med sammen med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljøer
  • leke og utføre grunnleggende øvelser med tilvenning til vann, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vann
  • forstå og praktisere enkle regler for samspill i ulike bevegelsesaktiviteter
  • utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktiviteter til ulike årstider
  • forstå og praktisere turregler og bruke klær etter vær og forhold i naturen
  • øve på trygg ferdsel i trafikken
  • øve på trygg ferdsel ved vann og på å tilkalle hjelp

Underveisvurdering