Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • utforske og gjennomføre lek og spill sammen med andre i ulike bevegelsesaktiviteter
 • øve på sammensatte bevegelser, alene og sammen med andre
 • gjennomføre aktiviteter ut fra egne interesser og forutsetninger i dans, friluftsliv, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter
 • bruke kart, digitale verktøy og tegn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø
 • forstå og praktisere regler for aktivitet og spill og respektere resultatene
 • forstå ulikheter mellom seg selv og andre og delta i bevegelsesaktiviteter som kan være tilpasset ikke bare egne forutsetninger, men også andres
 • utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen og under vann
 • vurdere sikkerhet i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre selvberging i vann
 • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturer for friluftsliv
 • gjøre rede for allemannsretten under ferdsel og opphold i naturen
 • gjennomføre overnattingstur og reflektere over egne naturopplevelser

Underveisvurdering