Kroppsøving (KRO01‑05)
Fagets relevans og sentrale verdier