Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • utforske
  egne muligheter til trening, helse og velvære gjennom lek, dans, friluftsliv, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter
 • trene
  på og utvikle
  ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter
 • øve
  på og gjennomføre
  danseaktiviteter fra ungdomskulturer og andre kulturer, og sammen med medelever skape og presentere
  dansekomposisjoner
 • reflektere
  over hvordan ulike framstillinger av kropp i media og samfunnet påvirker bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og selvbilde
 • planlegge
  og gjennomføre
  bevegelsesaktiviteter som kan gjennomføres ved skader eller sykdom
 • bruke
  egne ferdigheter og kunnskaper på en slik måte at det kan medvirke til framgang for andre
 • anerkjenne ulikhet mellom seg selv og andre i bevegelsesaktiviteter og inkludere alle, uavhengig av forutsetninger
 • forstå
  flere typer kart og digitale verktøy og bruke
  dem til å orientere seg i kjente og ukjente miljøer
 • utføre varierte svømmeteknikker og svømme en lengre distanse basert på egen målsetting
 • forstå
  og gjennomføre
  livredning i, på og ved vann ute i naturen
 • forstå
  og gjennomføre
  livreddende førstehjelp
 • gjennomføre
  friluftslivsaktiviteter til ulike årstider, også med overnatting ute, og reflektere
  over hva naturopplevelser kan bety for seg selv og andre
 • vurdere
  risiko og sikkerhet ved ulike uteaktiviteter, og forstå
  og gjennomføre
  sporløs og trygg ferdsel

Underveisvurdering

Standpunktvurdering