Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • utforske egne muligheter til trening, helse og velvære gjennom lek, dans, friluftsliv, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter
 • trene på og utvikle ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter
 • øve på og gjennomføre danseaktiviteter fra ungdomskulturer og andre kulturer, og sammen med medelever skape og presentere dansekomposisjoner
 • reflektere over hvordan ulike framstillinger av kropp i media og samfunnet påvirker bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og selvbilde
 • planlegge og gjennomføre bevegelsesaktiviteter som kan gjennomføres ved skader eller sykdom
 • bruke egne ferdigheter og kunnskaper på en slik måte at det kan medvirke til framgang for andre
 • anerkjenne ulikhet mellom seg selv og andre i bevegelsesaktiviteter og inkludere alle, uavhengig av forutsetninger
 • forstå flere typer kart og digitale verktøy og bruke dem til å orientere seg i kjente og ukjente miljøer
 • utføre varierte svømmeteknikker og svømme en lengre distanse basert på egen målsetting
 • forstå og gjennomføre livredning i, på og ved vann ute i naturen
 • forstå og gjennomføre livreddende førstehjelp
 • gjennomføre friluftslivsaktiviteter til ulike årstider, også med overnatting ute, og reflektere over hva naturopplevelser kan bety for seg selv og andre
 • vurdere risiko og sikkerhet ved ulike uteaktiviteter, og forstå og gjennomføre sporløs og trygg ferdsel

Underveisvurdering

Standpunktvurdering