Kroppsøving (KRO01‑05)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter