Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

  • utforske og gjennomføre leker, idrettsaktiviteter, danser og andre bevegelsesaktiviteter
  • bruke kroppen til å utforske aktiviteter og utvikle grunnleggende bevegelser
  • øve på og bruke basisferdigheter som å føre, kaste, sprette, sparke og ta imot ball i ulike bevegelsesaktiviteter
  • være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (og samtidig flyte på magen, orientere seg, rulle over og flyte på ryggen), og deretter svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land
  • forstå og bruke regler for samhandling i spill og bevegelsesaktiviteter
  • forstå kroppslig ulikhet mellom seg selv og andre, og inkludere andre i ulike bevegelsesaktiviteter
  • utforske uteaktiviteter og samarbeide med andre under vekslende årstider i nærmiljøet
  • lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng
  • øve på trygg og sporløs ferdsel i naturen
  • forstå og følge regler i trafikken

Underveisvurdering