Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske
  og gjennomføre
  leker, idrettsaktiviteter, danser og andre bevegelsesaktiviteter
 • bruke
  kroppen til å utforske
  aktiviteter og utvikle
  grunnleggende bevegelser
 • øve
  på og bruke
  basisferdigheter som å føre, kaste, sprette, sparke og ta imot ball i ulike bevegelsesaktiviteter
 • være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (og samtidig flyte på magen, orientere seg, rulle over og flyte på ryggen), og deretter svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land
 • forstå
  og bruke
  regler for samhandling i spill og bevegelsesaktiviteter
 • forstå
  kroppslig ulikhet mellom seg selv og andre, og inkludere andre i ulike bevegelsesaktiviteter
 • utforske
  uteaktiviteter og samarbeide
  med andre under vekslende årstider i nærmiljøet
 • lage og bruke
  kart for å orientere seg i kjent terreng
 • øve
  på trygg og sporløs ferdsel i naturen
 • forstå
  og følge regler i trafikken

Underveisvurdering