Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

  • delta i samtaler og tilpasse språket til formål og situasjon
  • finne informasjon i skriftlige og muntlige tekster og bruke den i egen produksjon, også i produksjon av tekster knyttet til eget utdanningsprogram
  • bruke metaspråk til å forklare og sortere språklige strukturer
  • reflektere over og fortelle om flerspråklige samfunn på Nordkalotten og muligheter som språkkunnskaper gir i arbeidslivet og andre sammenhenger

Underveisvurdering

Standpunktvurdering