Grunnleggende ferdigheterKvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter