Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • lytte, forstå, lese og bruke innøvde ord og fraser i nye situasjoner
  • kommunisere i lek og bruke praktiske situasjoner til å lære språk
  • leke og eksperimentere med språklyder, stavelser, ord og setninger
  • fortelle om opplevelser eller erfaringer gjennom kreative og estetiske uttrykk

Underveisvurdering