Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • lytte,
  forstå
  , lese og
  bruke
  innøvde ord og fraser i nye situasjoner
 • kommunisere i lek og
  bruke
  praktiske situasjoner til å lære språk
 • leke og eksperimentere med språklyder, stavelser, ord og setninger
 • fortelle om opplevelser eller erfaringer gjennom kreative og estetiske uttrykk

Underveisvurdering