Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 studieforberedende utdanningsprogram

  • delta aktivt med konstruktive innspill i samtaler
  • finne informasjon i ulike typer tekster og reflektere over denne i eget arbeid
  • mestre og bruke sentrale språklige strukturer tilpasset kommunikasjonssituasjonen
  • utforske det språklige og kulturelle mangfoldet i Norge og nabolandene og reflektere over hvordan språk, kultur og tilhørighet er med på å skape identitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering