Kjennetegn på måloppnåelse – kvensk eller finsk som andrespråk Vg3 / Vg3 påbygging

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01-01). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven deltar og tar initiativ i samtale ved å komme med noen enkelte innspill for å opprettholde samtalen. Eleven uttrykker seg stort sett sammenhengende og deler sine synspunkter.Eleven deltar og tar initiativ i samtale ved å komme med noen innspill for å opprettholde og videreutvikle samtalen. Eleven uttrykker seg sammenhengende og begrunner sine synspunkter.Eleven deltar og tar initiativ i samtale ved å komme med innspill for å opprettholde og videreutvikle samtalen. Eleven uttrykker seg variert og sammenhengende, og begrunner og argumenterer for sine synspunkter.
Eleven produserer tekster med noe struktur og språklig og innholdsmessig sammenheng, i noen grad tilpasset tekstens formål.Eleven produserer tekster med struktur og språklig og innholdsmessig sammenheng, stort sett tilpasset tekstens formål.Elever produserer detaljerte tekster med god struktur og språklig og innholdsmessig sammenheng, tilpasset tekstens formål.
Eleven bruker kunnskap om språklige strukturer til å bearbeide egne tekster.Eleven bruker kunnskap om språklige strukturer til å bearbeide og videreutvikle egne teksterEleven bruker kunnskap om språklige strukturer til å bearbeide og videreutvikle egne tekster på en selvstendig måte.
Eleven finner noe informasjon i ulike kilder og bruker den i egen muntlig og skriftlig produksjon.Eleven finner relevant informasjon i ulike kilder, vurderer informasjonen og bruker den reflektert i egen muntlig og skriftlig produksjon.Eleven finner og kombinerer relevant informasjon i ulike kilder, vurderer informasjonen og bruker den reflektert og kritisk i egen muntlig og skriftlig produksjon.