Fagets relevans og sentrale verdierKvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)