Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Vurderingsordning