Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 studieforberedende utdanningsprogram

 • delta i og drive samtaler videre med relevante innspill
 • finne og vurdere
  informasjon i ulike typer kilder og bearbeide og bruke
  informasjon i egen produksjon
 • bruke
  kunnskap om hensiktsmessige språklige strukturer i produksjon og bearbeiding av tekster
 • utforske
  og forklare hovedtrekkene i kvensk og finsk språkhistorie

Underveisvurdering