Filmer om opplæring i kvensk eller finsk

Vi har laget filmer for å informere om og motivere elever i grunnskolen til å ta kvensk eller finsk som andrespråk.

Motivere elevene i grunnskolen

Disse filmene er laget for å motivere de yngste elevene og de elevene som går på høyere trinn til å velge opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk.

Opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk

Denne filmen informerer om rettigheten til å få opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk.

 Søk om prosjektstøtte til kvensk grunnkurs

 

Her kan du lese mer om retten

Her kan du lese læreplanen 

Vi takker bidragsyterne til filmene.

Stemmene i informasjonsfilmen tilhører: 

  • Egil Sundelin
  • Iver Isak Nicolaysen Sundelin
  • Noora Marie Ollila 
  • Stig Henrik Hoff