Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • delta i samtaler og tilpasse språket til formål og situasjon
 • finne informasjon i skriftlige og muntlige tekster, og
  bruke
  den i egen produksjon
 • bruke
  metaspråk til å forklare og sortere språklige strukturer
 • reflektere
  over og fortelle om flerspråklige samfunn på Nordkalotten og muligheter som språkkunnskaper gir i arbeidslivet og i andre sammenhenger

Underveisvurdering