Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • delta i samtale om kjente emner
 • finne informasjon og uttrykke forståelse av innholdet
 • utforske
  ulike språkarenaer og
  bruke
  dem til egen språklæring
 • utforske
  og eksperimentere med oppbygningen av ord og setninger
 • bli kjent med,
  dokumentere
  og
  presentere
  tradisjoner eller kulturelle uttrykk

Underveisvurdering