Kompetansemål og vurderingKvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • delta i spontane og planlagte muntlige og skriftlige situasjoner
 • bruke
  relevante ordbøyinger og setningsstrukturer i egen produksjon
 • utforske
  og
  reflektere
  over flerspråklighet og språkmøter
 • bli kjent med kvener/norskfinner som en nasjonal minoritet og
  utforske
  og
  beskrive
  likheter med andre minoriteter

Underveisvurdering