Kjennetegn på måloppnåelse – kvensk eller finsk som andrespråk Vg2 YF

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01-01). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven deltar i samtaler ved å følge opp innspill fra andre og gjengir informasjon. Eleven uttrykker seg forståelig. Eleven deltar i samtaler og bruker innspill fra andre for å opprettholde samtalen. Eleven uttrykker seg stort sett sammenhengende. Eleven deltar i samtaler og bruker innspill fra andre for å videreutvikle samtalen. Eleven uttrykker seg variert og sammenhengende.
Eleven finner noe informasjon i ulike kilder og beskriver den i egen muntlig og skriftlig produksjon. Eleven finner relevant informasjon i ulike kilder og gjør rede for den i egen muntlig og skriftlig produksjon. Eleven finner og kombinerer relevant informasjon i ulike kilder og reflekterer over den i egen muntlig og skriftlig produksjon.
Eleven produserer enkle skriftlige og muntlige tekster med noe struktur og språklig og innholdsmessig sammenheng, i noen grad tilpasset tekstens formål. Eleven produserer ulike typer skriftlige og muntlige tekster stort sett med struktur og språklig og innholdsmessig sammenheng, stort sett tilpasset tekstens formål. Eleven produserer ulike typer skriftlige og muntlige tekster med struktur og språklig og innholdsmessig sammenheng, tilpasset tekstens formål.
Eleven gjør språklige endringer i egne tekster etter tilbakemelding. Eleven bearbeider egne tekster etter tilbakemelding. Eleven videreutvikler egne tekster på en selvstendig måte etter tilbakemelding.
Eleven identifiserer og sorterer språklige strukturer og bruker noe av dette i egne tekster. Eleven identifiserer og sorterer språklige strukturer og bruker dette til å bearbeide egne tekster. Eleven identifiser og sorterer språklige strukturer og bruke dette til å bearbeide egne tekster på en selvstendig måte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!