Videregående opplæring

FagkodeTittel
ITK2001Driftsstøtte
ITK2002Brukerstøtte
ITK2003Utvikling
ITK2004Tverrfaglig eksamen informasjonsteknologi