Ingen valgte

Etikk, lovverk og yrkesutøvelse

IT-støtte og kommunikasjon

Løsningsarkitektur og systemutvikling

Informasjonssikkerhet

Utviklingsprosesser og kreativ problemløsing