Vg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter driftsstøtte

 • utforske
  og beskrive
  komponenter i en driftsarkitektur
 • planlegge
  , implementere og drifte fysiske og virtuelle løsninger med segmenterte nettverk
 • gjøre rede for
  prinsipper og strukturer for skytjenester og virtuelle tjenester
 • administrere brukere, tilganger og rettigheter i relevante systemer
 • utforske
  og beskrive
  relevante nettverksprotokoller, nettverkstjenester og serverroller
 • planlegge
  og dokumentere
  arbeidsprosesser og IT-løsninger
 • utforske
  trusler mot datasikkerhet og gjøre rede for
  dagens trusselbilde og hvordan truslene kan påvirke en åpen samfunnsdebatt og tilliten til demokratiet
 • gjennomføre
  risikoanalyse av nettverk og tjenester i en virksomhets systemer og foreslå tiltak for å redusere risikoen
 • forenkle og automatisere arbeidsprosesser i utvikling av IT-løsninger
 • planlegge
  , drifte og implementere IT-løsninger som ivaretar informasjonssikkerhet og gjeldende regelverk for personvern
 • reflektere
  over og beskrive
  hvordan brudd på personvernet kan påvirke enkeltmennesker, virksomheter og samfunn
 • utforske
  dataindustriens miljøavtrykk og vurdere
  tiltak for å sikre bærekraftige valg i IT-løsninger

Underveisvurdering

Standpunktvurdering