Vg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)
Fagenes relevans og sentrale verdier