Fagenes relevans og sentrale verdierVg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)