Tverrfaglige temaerVg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling