Vg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)
Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling