Grunnleggende ferdigheterVg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter