VurderingsordningVg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister