Vg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter utvikling

 • vurdere
  fordeler og ulemper ved ulike programmeringsspråk og velge og anvende
  relevante programmeringsspråk og algoritmer i eget arbeid
 • lage og begrunne funksjonelle krav til en IT-løsning basert på behovskartlegging
 • vurdere
  brukergrensesnitt til IT-tjenester og designe tjenester som er tilpasset brukernes behov
 • gjøre rede for
  hensikten med teknisk dokumentasjon og utarbeide teknisk dokumentasjon for IT-løsninger
 • beskrive
  og anvende
  relevante versjonskontrollsystemer i utviklingsprosjekter
 • designe og implementere IT-tjenester med innebygget personvern
 • analysere
  digitale trusler, verdier og sårbarheter og utvikle
  applikasjoner med innebygget sikkerhet
 • anvende
  relevant testmiljø og utføre testing tilpasset IT-løsningen som utvikles
 • modellere og opprette databaser for informasjonsflyt i systemer
 • beskrive
  ulike datalagringsmodeller og metoder for å hente ut og sette inn bestemte data fra databaser som brukes av andre systemer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering