Vg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter utvikling

  • vurdere fordeler og ulemper ved ulike programmeringsspråk og velge og anvende relevante programmeringsspråk og algoritmer i eget arbeid
  • lage og begrunne funksjonelle krav til en IT-løsning basert på behovskartlegging
  • vurdere brukergrensesnitt til IT-tjenester og designe tjenester som er tilpasset brukernes behov
  • gjøre rede for hensikten med teknisk dokumentasjon og utarbeide teknisk dokumentasjon for IT-løsninger
  • beskrive og anvende relevante versjonskontrollsystemer i utviklingsprosjekter
  • designe og implementere IT-tjenester med innebygget personvern
  • analysere digitale trusler, verdier og sårbarheter og utvikle applikasjoner med innebygget sikkerhet
  • anvende relevant testmiljø og utføre testing tilpasset IT-løsningen som utvikles
  • modellere og opprette databaser for informasjonsflyt i systemer
  • beskrive ulike datalagringsmodeller og metoder for å hente ut og sette inn bestemte data fra databaser som brukes av andre systemer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering