Videregående opplæring

FagkodeTittel
HIS1009Historie vg2 studieforberedende utdanningsprogram
HIS1010Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
HIS1011Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
HIS1015Historie, Vg3, påbygging til generell studiekompetanse for elever med samisk, kvensk eller finsk som andrespråk