Historie (HIS01‑03)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

For vg2

Kommende versjon

For vg3 og påbygging

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått