Gyldighet og innføringHistorie (HIS01‑03)

Kommende versjon

For Vg2

For Vg3 og Påbygging

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått