Historie (HIS01‑03)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister