Historie (HIS01‑03)
Kjerneelementer

Historiebevissthet

Utforskende historie og kildekritisk bevissthet

Historisk empati, sammenhenger og perspektiver

Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid