Fagets relevans og sentrale verdierHistorie (HIS01‑03)