Grunnleggende ferdigheterHistorie (HIS01‑03)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter