Historie (HIS01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2

 • reflektere
  over hvordan fortiden former oss som mennesker
 • utforske
  fortiden ved å stille spørsmål og innhente,
  tolke
  og
  bruke
  ulikt historisk materiale for å finne svar
 • reflektere
  over hvorfor historikere deler inn fortiden i perioder og
  vurdere
  hvordan vi kan periodisere fortiden på grunnlag av ulike kriterier
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt
 • gjøre rede for
  viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og
  vurdere
  betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
 • presentere
  viktige demografiske endringer og
  vurdere
  årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
 • gjøre rede for
  hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
 • sammenligne
  hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse
 • utforske
  hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden
 • vurdere
  endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
 • beskrive
  religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og
  vurdere
  dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre

Underveisvurdering