Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Fagkoder

Videregående opplæring

FagkodeTittel
FLY3014Luftfartøysystemer
FLY3015Luftfartøysystemer, part 66-11A(B1.1)
FLY3016Luftfartøysystemer, part 66-12(B1.3-B1.4)
FLY3017Luftfartøysystemer, part 66-15(B1)
FLY3018Luftfartøysystemer, part 66-17(B1)
FLY3019Vedlikeholdsteknikk
FLY3020Vedlikeholdsteknikk, part 66-7A(B1)
FLY3021Vedlikeholdsteknikk, part 66-7A Essay 1(B1)
FLY3022Vedlikeholdsteknikk, part 66-7A Essay 2(B1)
FLY3023Flysikkerhet
FLY3024Flysikkerhet, part 66-9A(B1B2)
FLY3025Flysikkerhet, part 66-9A Essay(B1B2)
FLY3026Flysikkerhet, part 66-10(B1B2)
FLY3027Flysikkerhet, part 66-10 Essay(B1B2)