Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier