Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått