Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter luftfartøysystemer

  • gjøre rede for hva som er hensikten til de ulike systemene i luftfartøyet, hvordan de er konstruert, og hvordan de fungerer
  • gjøre rede for strukturkonstruksjon og sammenføyingsprinsipper til ulike luftfartøy
  • gjøre rede for hensikten til ulike motor- og framdriftsanordninger, hvordan de konstruert, og hvordan de fungerer, og diskutere ulike former for energioverføring
  • beskrive egenskapene til en bestemt luftfartøytype ut fra konstruksjon og systemer
  • beskrive de aerodynamiske egenskapene til et luftfartøy og reflektere over ulike krefter som påvirker luftfartøyet
  • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid uavhengig av kjønn og kultur

Underveisvurdering

Standpunktvurdering