Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vedlikeholdsteknikk

  • risikovurdere, planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med kvalitetssikring, internkontroll og godkjent teknisk dokumentasjon og begrunne valgene som er gjort
  • planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser som innebærer å inspisere og teste systemer og vurdere resultatene
  • anvende ulike verktøy og måleinstrumenter ved vedlikehold på luftfartøyets systemer
  • bruke ulike monterings-, demonterings-, inspeksjons-, feilsøkings- og reparasjonsteknikker på luftfartøyets systemer
  • drøfte etiske dilemmaer ved valg av produkter og diskutere ulike komponenter og materialers miljøbelastning
  • samarbeide med andre og vurdere eget og andres arbeid på luftfartøyets systemer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering