Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vedlikeholdsteknikk

 • risikovurdere, planlegge
  , gjennomføre
  og dokumentere
  arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med kvalitetssikring, internkontroll og godkjent teknisk dokumentasjon og begrunne valgene som er gjort
 • planlegge
  , gjennomføre
  og dokumentere
  prosesser som innebærer å inspisere og teste systemer og vurdere
  resultatene
 • anvende
  ulike verktøy og måleinstrumenter ved vedlikehold på luftfartøyets systemer
 • bruke
  ulike monterings-, demonterings-, inspeksjons-, feilsøkings- og reparasjonsteknikker på luftfartøyets systemer
 • drøfte
  etiske dilemmaer ved valg av produkter og diskutere ulike komponenter og materialers miljøbelastning
 • samarbeide
  med andre og vurdere
  eget og andres arbeid på luftfartøyets systemer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering