Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Timetall

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Luftfartøysystemer478
Vedlikeholdsteknikk307
Flysikkerhet140