Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter flysikkerhet

  • reflektere over og gjenkjenne ulike menneskelige faktorers betydning for vedlikeholdsarbeid på luftfartøy
  • anvende lover og bestemmelser som gjelder i luftfarten
  • bruke faglig presist språk på norsk og engelsk om vedlikehold av luftfartøyer, systemer og komponenter
  • anvende prosedyrer for signering av utført vedlikehold, sporbarhet for materiell og tilhørende luftdyktighetsdokumentasjon
  • reflektere over det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler

Underveisvurdering

Standpunktvurdering