Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter flysikkerhet

 • reflektere
  over og gjenkjenne ulike menneskelige faktorers betydning for vedlikeholdsarbeid på luftfartøy
 • anvende
  lover og bestemmelser som gjelder i luftfarten
 • bruke
  faglig presist språk på norsk og engelsk om vedlikehold av luftfartøyer, systemer og komponenter
 • anvende
  prosedyrer for signering av utført vedlikehold, sporbarhet for materiell og tilhørende luftdyktighetsdokumentasjon
 • reflektere
  over det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler

Underveisvurdering

Standpunktvurdering