Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Luftfartøyets komponenter, kretser og systemer

Fagmessig utførelse

Energi og miljø

Flyfaglig sikkerhet