Hva er nytt i elektro og datateknologi?

Elektro og datateknologi er et fagområde med varierte fagretninger. 

Programfagene på vg1 og vg2 har blitt mer fremtidsrettede, og legger til rette for dybdelæring og at elevene utvikler en helhetlig forståelse i de fremtidige yrkesvalgene sine.