Dronefag - nytt fag for vg2 og vg3

Vi jobber med å utvikle et helt nytt dronefag. Faget er lagt til utdanningsprogram for elektro og datateknologi. Det betyr at elevene går på vg1 elektro og datateknologi, deretter på vg2 drone og deretter på vg3 dronefag.

Opplæringsmodellen skal følge hovedmodellen med to år i skole og to år i bedrift. De to årene i bedrift består av ett års opplæring og ett års verdiskaping. Endelige navnet på lærefaget er ennå ikke bestemt.

Skolene kan starte opplæring i faget fra høsten 2022.

Læreplan i vg2 drone

Læreplan i vg3 droneoperatørfaget

Krav til opplæring i dronefag

Skoler som vurderer å starte opp opplæring i dronefaget bør være kjent med kravene til droneopplæringen og regelverket for dette. Kravene til opplæringen er beskrevet i «Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems», vedlegg 3 til EU forordning 2019/947, fra side 243.

For å tilby opplæring i dronefaget må skolen og bedriften som tar inn lærlingene sende en søknad til Luftfartstilsynet. Dette for å sikre at rammene for opplæringen er i samsvar med regelverket.  

Vi anbefales også at de videregående skolene som skal tilby utdanningen er med i samarbeidsforumet for droneskoler. Dette forumet organiseres av Luftfartstilsynet.

Har du spørsmål til dette, kan du ta kontakt med Luftfartstilsynet