Dronefag - nytt fag for vg2 og vg3

Vi jobber med å utvikle et helt nytt dronefag. Faget er lagt til utdanningsprogram for elektro og datateknologi. Det betyr at elevene går på vg1 elektro og datateknologi, deretter et eget vg2 drone og videre til vg3 dronefag.

Opplæringsmodellen skal følge hovedmodellen med to år i skole og to år i bedrift. De to årene i bedrift består av ett års opplæring og ett års verdiskaping. Endelige navnet på lærefaget er ennå ikke bestemt.

Læreplanene kommer på høring i løpet av høsten 2021, og vi tar sikte på at læreplanene for vg2 og vg3 dronefaget er klare tidlig i 2022. Skolene kan starte opplæring i faget fra høsten 2022.

Her kan du se utkastene vi ba om innspill på i vår: 

Vg2 dronefag 

Vg3 droneoperatørfaget 

Krav til opplæring i dronefag

Skoler som vurderer å starte opp opplæring i dronefaget bør være kjent med kravene til droneopplæringen og regelverket for dette. Kravene til opplæringen er beskrevet i «Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems», vedlegg 3 til EU forordning 2019/947, fra side 243.

For å tilby opplæring i dronefaget må skolen og bedriften som tar inn lærlingene sende en søknad til Luftfartstilsynet. Dette for å sikre at rammene for opplæringen er i samsvar med regelverket.  

Vi anbefales også at de videregående skolene som skal tilby utdanningen er med i samarbeidsforumet for droneskoler. Dette forumet organiseres av Luftfartstilsynet.

Har du spørsmål til dette, kan du ta kontakt med Luftfartstilsynet v/Kristian Gundersen Skjefstad, flyoperativ inspektør.
Mobil: 950 56 648
E-post: kristiangundersen.skjefstad@caa.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!