Vg3 flytekniske fag – opplæring i skole (FLY03‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister