Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling