Tverrfaglige temaerVg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling