Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Timetall

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Pedagogisk arbeid197
Kommunikasjon og samhandling140
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag140